Статьи архива 1998-2007 гг.

Приложения к статье
«Легенда о Великом Белом Братстве»

№1
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


Стаття 19. Співучасть

Співучастю визнається умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину.
Співучасниками злочину, поряд з виконавцями, визнаються організатори, підмовники і пособники.
Виконавцем визнається особа, яка безпосередньо вчинила злочин.
Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням.
Підмовником визнається особа, яка схилила до вчинення злочину.
Пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, добуті злочинним шляхом. Ступінь і характер участі кожного з співучасників у вчиненні злочину повинні бути враховані судом при призначенні покарання.

Стаття 71. Масові безпорядки

Організація масових безпорядків, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувались як зброя, а так само активна участь у масових безпорядках - караються позбавленням волі на строк від двох до дванадцяти років.
Ті ж дії, якщо вони призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
(Стаття 71 із змінами, внесеними згідно з Законами N 2468-12 від 17.06.92; N 3805-12 від 24.12.93)

Статья 71. Массовые безпорядки

Организация массовых безпорядков, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, и которые использовались как оружие, а также активное участие в массовых безпорядках -
Карается лишением свободы на срок до 12 лет.
Те же действия, если они привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, - Караются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
(Статья 71 с изменениями, внесёнными согласно Законам N 2468-12 от 17.06.92; N 3805-12 от 24.12.93)

№2
Стаття 143. Шахрайство

Заволодіння індивідуальним майном громадян або набуття права на майно шляхом обману чи зловживання довір'ям (шахрайство) карається позбавленням волі на строк до трьох років з штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти мінімальних розмірів заробітної плати або виправними роботами на строк до двох років.
Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, а так само вчинене за попереднім зговором групою осіб або повторно, карається позбавленням волі на строк до семи років з конфіскацією майна або без конфіскації або виправними роботами на строк від одного року до двох років з конфіскацією майна чи без такої.
Шахрайство, вчинене особливо небезпечним рецидивістом, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
(Стаття 143 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 2468-12 від17.06.92, N 2935-12 від 26.01.93, N 41/95-ВР від 08.02.95) Стаття 187-3. Організація або активна участь в групових діях, що порушують громадський порядок
Організація, а так само активна участь в групових діях, що грубо порушують громадський порядок або зв'язані з явною непокорою законним вимогам представників влади або якщо вони спричинили порушення роботи транспорту, державних або громадських підприємств, установ, організацій, - карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
(Кодекс доповнено статтею 187-3 згідно з Указом ПВР від 09.11.66; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95)

№3
Стаття 187-5. Захват державних або громадських будівель чи споруд

Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі установ, організацій, підприємств - карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років.
(Кодекс доповнено статтею 187-5 згідно з Указом ПВР N9082-11від 20.04.90)

Стаття 188-1. Опір працівнику міліції, члену громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцю при виконанні ними обов'язків по охороні громадського порядку

Вчинення опору працівнику міліції або члену громадського формування з охорони громадського порядку, а також військовослужбовцю при виконанні цими особами покладених на них обов'язків по охороні громадського порядку - карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, поєднані з насильством або погрозою застосування насильства, а так само примушення цих осіб шляхом насильства або погрози застосування насильства до виконання явно незаконних дій - караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.
(Кодекс доповнено статтею 188-1 згідно з Указом ПВР від 10.09.62; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83, N 6347-11 від 03.08.88, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96)

№4
Стаття 101. Умисне тяжке тілесне ушкодження

Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, або таке, що спричинило втрату будь-якого органу або втрату його функцій, душевну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний з стійкою втратою працездатності не менше ніж на одну третину, або перервання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.
Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер мучення або мордування, або коли воно сталося внаслідок систематичних, хоч би й не тяжких тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, а так само вчинене особливо небезпечним рецидивістом, карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
(Стаття 101 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від 10.09.62 (461а-06)

№5
Стаття 199. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво

Самовільне зайняття земельної ділянки, якщо за такі ж дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, - карається виправними роботами на строк від шести місяців до одного року або штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Самовільне будівництво будинків або споруд, якщо за такі ж дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, - карається виправними роботами на строк від шести місяців до одного року або штрафом у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно споруджених будівель.
Організація групових дій, спрямованих на самовільне зайняття земельної ділянки або самовільне будівництво будинків або споруд, а так само безпосередня участь у цих групових діях, - караються позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно споруджених будівель. Дії, передбачені цією статтею, якщо вони завдали значної шкоди підприємствам, установам, організаціям або окремим громадянам, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом до семидесяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно споруджених будівель. (Стаття 199 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від 10.09.62; N 4571-10 від 12.01.83; N 597а-12 від 26.12.90, Законами N 2977-12 від 27.02.93, N 209/94-ВР від 14.10.94)

№6
Стаття 209. Посягання на здоров'я громадян під приводом виконання релігійних обрядів

Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана з заподіянням шкоди здоров'ю громадян або статевою розпустою, карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
(Стаття 209 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2354-12 від 15.05.92)

№7
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года


ПРЕАМБУЛА


Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и
принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским атакам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и
принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и
принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами; и
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и
принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и
принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,

Генеральная Ассамблея

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.

Статья 1

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Статья 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашёнными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Кроме того не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.

Статья 4

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство или работорговля запрещаются во всех их видах.

Статья 5

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, безчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию.

Статья 6

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.

Статья 7

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

Статья 9

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

Статья 10

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и безпристрастным судом.

Статья 11

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления,имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 12

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.

Статья 13

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.

Статья 14

1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 15

1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство.

Статья 16

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.
2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон.
3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Статья 17

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

Статья 18

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Статья 19

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу безпрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Статья 20

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.

Статья 21

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.
2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.
3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.

Статья 22

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

Статья 23

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
2. Каждый человек без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд.
3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения.
4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.

Статья 25

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам.
2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.

Статья 26

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть безплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.
2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.

Статья 27

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.

Статья 28

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.

Статья 29

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.

№8
ДЕКЛАРАЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ НЕТЕРПИМОСТИ
И ДИСКРИМИНАЦИИ НА ОСНОВЕ РЕЛИГИИ ИЛИ УБЕЖДЕНИЙ


Провозглашена резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 1981 года
Генеральная Ассамблея,
принимая во внимание, что согласно одному из основных принципов Устава Организации Объединенных Наций достоинство и равенство присущи каждому человеку и что все государства-члены обязались предпринимать совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций для содействия и поощрения всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка или религии,
принимая во внимание, что во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека провозглашаются принципы недискриминации и равенства перед законом и право на свободу мысли, совести, религии или убеждении,
принимая во внимание, что игнорирование и нарушение прав человека и основных свобод, в частности права на свободу мысли, совести, религии или убеждении любого рода, являются прямо или косвенно причиной войн и тяжелых страданий человечества, особенно когда они служат средством иностранного вмешательства во внутренние дела других государств и приводят к разжиганию ненависти между народами и государствами,
принимая во внимание, что религия или убеждения являются для каждого, кто их придерживается, одним из основных элементов его понимания жизни и что свободу религии или убеждений следует полностью соблюдать и гарантировать,
считая важным содействовать пониманию, терпимости и уважению в вопросах свободы религии и убеждений и добиваться недопущения использования религии или убеждений в целях, не совместимых с Уставом, другими соответствующими документами Организации Объединенных Наций и с целями и принципами настоящей Декларации,
будучи убеждена в том, что свобода религии или убеждений должна также содействовать достижению целей всеобщего мира, социальной справедливости и дружбы между народами и ликвидации идеологии и практики колониализма и расовой дискриминации,
отмечая с удовлетворением принятие нескольких и вступление в силу некоторых конвенции, под эгидой Организации Объединенных Нации и специализированных учреждении, о ликвидации различных форм дискриминации,
будучи обеспокоена проявлениями нетерпимости и наличием дискриминации в вопросах религии или убеждений, все еще наблюдавшимися в некоторых районах мира,
преисполненная решимости принять все необходимые меры к скорейшей ликвидации такси нетерпимости во всех ее формах и проявлениях и предупреждать дискриминацию на основе религии или убеждение и бороться с ней,
провозглашает настоящую Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждении:

Статья 1

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь религию или убеждения любого рода по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и выражать убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнения религиозных и ритуальных обрядов и учении.
2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь религию или убеждения по своему выбору.
3. Свобода исповедовать религию или выражать убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.

Статья 2

1. Никто не должен подвергаться дискриминации на основе религии или убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы лиц или отдельных лиц.
2. В целях настоящей Декларации выражение "нетерпимость и дискриминация на основе религии или убеждений" означает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на религии или убеждениях и имеющее целью или следствием уничтожение или умаление признания, пользования или осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод.

Статья 3

Дискриминация людей на основе религии или убеждений является оскорблением достоинства человеческой личности и отрицанием принципов Устава Организации Объединенных Наций и осуждается как нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и подробно изложенных в Международных пактах о правах человека, и как препятствие для дружественных и мирных отношений между государствами.

Статья 4

1. Все государства должны принимать эффективные меры для предупреждения и ликвидации дискриминации на основе религии или убеждений в признании, осуществлении и реализации прав человека и основных свобод во всех областях гражданской, экономической, политической, социальной и культурной жизни.
2. Все государства прилагают все усилия по принятию или отмене законодательства, когда это необходимо, для запрещения любой подобной дискриминации, а также для принятия всех соответствующих мер по борьбе против нетерпимости на основе религии или иных убеждений в данной области.

Статья 5

1. Родители или, в соответствующих случаях, законные опекуны ребенка имеют право определять образ жизни в рамках семьи в соответствии со своей религией или убеждениями, а также исходя из нравственного воспитания, которое, по их мнению, должен получить ребенок.
2. Каждый ребенок имеет право на доступ к образованию в области религии или убеждений в соответствии с желаниями его родителей или, в соответствующих случаях, законных опекунов и не принуждается к обучению в области религии или убеждений вопреки желаниям его родителей или законных опекунов, причем руководящим принципом являются интересы ребенка.
3. Ребенок ограждается от любой формы дискриминации на основе религии или убеждений. Он должен воспитываться в духе понимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, уважения к свободе религии или убеждений других людей, а также с полным осознанием того, что его энергия и способности должны быть посвящены служению на благо других людей.
4. Если ребенок не находится на попечении своих родителей или законных опекунов, то принимаются должным образом во внимание выражаемая ими воля или любые проявления их воли в вопросах религии или убеждений, причем руководящим принципом являются интересы ребенка.
5. Практика религии или убеждений, в которых воспитывается ребенок, не должна наносить ущерб ни его физическому или умственному здоровью, ни его полному развитию, с соблюдением пункта 3 статьи 1 настоящей Декларации.

Статья 6

В соответствии со статьей 1 настоящей Декларации и соблюдением положений пункта 3 статьи 1 право на свободу мысли, совести, религии или убеждений включает, в частности, следующие свободы:
а) отправлять культы или собираться в связи с религией или убеждениями и создавать и содержать места для этих целей;
b) создавать и содержать соответствующие благотворительные или гуманитарные учреждениям;
с) производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме необходимые предметы и материалы, связанные с религиозными обрядами или обычаями или убеждениями;
d) писать, выпускать и распространять соответствующие публикации в этих областях;
е) вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, подходящих для этой цели;
f) испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций добровольные финансовые и иные пожертвования;
g) готовить, назначать, избирать или назначать по праву наследования соответствующих руководителей согласно потребностям и нормам той или иной религии или убеждений;
h) соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять обряды в соответствии с предписаниями религии и убеждениями;
i) устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и общинами в области религии и убеждений на национальном и международном уровнях.

Статья 7

Права и свободы, провозглашенные в настоящей Декларации, предоставляются национальным законодательством таким образом, чтобы каждый человек мог пользоваться такими правами и свободами на практике.

Статья 8

Ничто в настоящей Декларации не должно истолковываться в смысле ограничения или отхода от любого права, как оно определено во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека.

№9
Мальтийская декларация
относительно объявивших голодовку


Принята 43-й Всемирной медицинской ассамблеей,
Мальта, ноябрь 1991 г.,
пересмотрена и дополнена
на 44-й Всемирной медицинской ассамблее,
Марбелла, Испания, сентябрь 1992 г.


Преамбула


1. Врач, лечащий объявивших голодовку, сталкивается со следующими противоречиями.
1.1. Каждый человек имеет моральную обязанность чтить святость жизни. Это особенно ясно в случае врача, который применяет свои навыки во имя спасения жизни, а также действует в высших интересах своих пациентов (благодеяние).
1.2. Врач обязан уважать право пациента на самостоятельное распоряжение своей личностью. Перед оказанием любой помощи пациентам врач должен заручиться их информированным согласием, если только не возникли чрезвычайные обстоятельства, в которых врач обязан действовать исходя из своего понимания главных интересов пациента.
2. Этот конфликт ценностей становится очевидным, когда человек, объявивший голодовку и давший ясные указания не спасать его жизнь, впадает в кому и близок к смерти. Моральные обязательства заставляют врача спасать пациента от смерти, даже если это противоречит желанию последнего. С другой стороны, долг обязывает врача уважать независимость пациента.
2.1. Вмешательство врача может нарушить право пациента распоряжаться собой.
2.2. Невмешательство может привести к тому, что врач столкнется с трагедией смерти, которую можно было бы предотвратить.
3. Принято, что взаимоотношения врача и пациента существуют всегда, когда врач связан долгом, вытекающим из его обязательств перед пациентом, применять свои навыки для помощи любому человеку, будь то в форме рекомендации или лечения.
Такие отношения могут существовать вопреки тому факту, что пациент, возможно, не согласился на определенные виды лечения или вмешательства.
После того как врач соглашается посетить объявившего голодовку, этот человек становится его пациентом. Это влечет за собой все последствия и обязанности, присущие взаимоотношениям врача и пациента, включая согласие и конфиденциальность.
4. Окончательное решение о вмешательстве или невмешательстве должен принимать врач без участия третьих лиц, чьи главные интересы не состоят в благополучии пациента. Однако врач должен четко заявить пациенту, может ли он согласиться с его решением отказаться от лечения, а в случае комы - от искусственного кормления, рискуя, таким образом, умереть. Если врач не может дать такого согласия, то пациент имеет право на помощь другого врача.

Руководящие принципы помощи объявившим голодовку


Поскольку медики рассматривают священность жизни как фундаментальный принцип своей деятельности, то для врачей, оказывающих помощь объявившим голодовку, рекомендуется для практики следующее.
1. Определение
Объявившим голодовку является психически нормальный человек, который заявил о том, что он решил начать голодовку, и отказывается от приема пищи и/или жидкости в течение значительного периода.

2. Этическое поведение
2.1. Если возможно, врач должен получить медицинские сведения о пациенте.
2.2. Врач должен провести тщательное обследование пациента в начале голодовки.
2.3. Врачи или другой медицинский персонал не должен оказывать на объявившего голодовку чрезмерное давление любого рода для приостановления голодовки. Лечение или уход за объявившим голодовку не должен быть обусловлен приостановкой голодовки.
2.4. Объявивший голодовку должен быть профессионально проинформирован врачом о клинических последствиях голодовки и о любой специфической опасности, существующей в данном конкретном случае. Информированное решение может быть принято только при четком взаимопонимании. В случае необходимости должен использоваться переводчик.
2.5. Если объявивший голодовку желает узнать мнение другого врача, это желание должно быть удовлетворено. Если объявивший голодовку предпочитает, чтобы его лечил другой врач, это должно быть разрешено. В случае, если объявивший голодовку является заключенным, это должно быть разрешено по договоренности и после консультации с тюремным врачом.
2.6. Лечение инфекций или совет пациенту увеличить оральный прием жидкости (или введение физиологического раствора внутривенно) часто является приемлемым для объявившего голодовку. Отказ от приема таких вмешательств не должен наносить ущерб любым другим аспектам медицинской помощи пациенту. Любая помощь пациенту должна оказываться с его одобрения.

3. Четкие инструкции
Врач должен ежедневно осведомляться, желает или нет пациент продолжать свою голодовку. Врач также должен ежедневно осведомляться о пожеланиях пациента относительно лечения, если он в состоянии принимать информированные решения. Установленные факты должны вноситься в медицинскую документацию врача и сохраняться в тайне.

4. Искусственное кормление
Если у пациента помрачилось сознание, и вследствие этого он не может принимать логичных решений, или он впал в кому, врач должен быть свободен в принятии решения вместо своего пациента относительно дальнейшего лечения, которое, по его мнению, будет соответствовать высшим интересам этого пациента. Врач всегда должен учитывать решение, принятое им в течение голодовки пациента на предшествующей стадии лечения, и соблюдать п. 4 преамбулы настоящей Декларации.

5. Принуждение
Объявивший голодовку должен быть защищен от принудительного участия в ней. Это может потребовать разделения голодающих.

6. Семья
Врач обязан проинформировать семью пациента о том, что пациент начал голодовку, если только это специально не запрещено пациентом.

"Права людини і професійні стандарти для юристів", 1996 р.


№10
ДОКУМЕНТ КОПЕНГАГЕНСКОГО СОВЕЩАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ СБСЕ


Принят 29 июня 1990 г. 35 государствами-участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Представители государств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ): Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола Соединенного Королевства, СоединенныхШтатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии провели Совещание в Копенгагене с 5 по 29 июня 1990 года в соответствии с относящимися к Конференции по человеческому измерению СБСЕ положениями, содержащимися в Итоговом документе Венской встречи СБСЕ.
Представитель Албании присутствовал на Копенгагенском совещании в качестве наблюдателя.
Первое Совещание Конференции проводилось в Париже с 30 мая по23 июня 1989 года.
Копенгагенское совещание было открыто и закрыто министром иностранных дел Дании.
На официальном открытии Копенгагенского совещания присутствовали Ее Величество королева Дании и Его Королевское Высочество принц.
Вступительные заявления были сделаны министрами и заместителями министров государств-участников.
На специальном заседании министров иностранных дел государств-участников СБСЕ 5 июня 1990 года, созванном по предложению Министра иностранных дел Дании, было решено созвать подготовительный комитет в Вене 10 июля 1990 года для подготовки встречи на высшем уровне в Париже их глав государств и правительств.
Государства-участники с большим удовлетворением приветствуют коренные политические изменения, которые произошли в Европе после проведения в Париже в 1989 году первого Совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ. Они отмечают, что процесс СБСЕ существенно содействовал этим изменениям и что эти события, в свою очередь, в значительной степени продвинули выполнение положений Заключительного акта и других документов СБСЕ.
Они признают, что плюралистическая демократия и правовое государство являются существенно необходимыми для обеспечения уважения всех прав человека и основных свобод, развития контактов между людьми и решения других связанных с этим вопросов гуманитарного характера. Поэтому они приветствуют выраженную всеми государствами-участниками приверженность идеалам демократии и политическому плюрализму, а также их общую решимость строить демократические общества на основе свободных выборов и верховенства закона.
На Копенгагенском совещании государства-участники рассмотрели вопрос о выполнении своих обязательств в сфере человеческого измерения. Они выразили мнение, что степень соблюдения обязательств, содержащихся в соответствующих положениях документов СБСЕ, существенно возросла после проведения Парижского совещания. Они, однако, также выразили мнение о том, что необходимо предпринять дальнейшие шаги для полного выполнения своих обязательств, относящихся к человеческому измерению.
Государства-участники выражают свою убежденность в том, что полное уважение прав человека и основных свобод и развитие обществ, основанных на плюралистической демократии и верховенстве закона, является необходимым условием для обеспечения прогресса в деле создания стабильной обстановки прочного мира, безопасности, справедливости и сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе. Поэтому они подтверждают свое обязательство в полной меревыполнять все положения Заключительного акта и других документов СБСЕ, относящихся к сфере человеческого измерения, и берут на себя обязательство наращивать и далее уже достигнутый прогресс.
Они признают, что сотрудничество между ними, а также активное участие отдельных лиц, групп, организаций и учреждений существенно необходимы для обеспечения постоянного продвижения к их общим целям.
В целях содействия уважению прав человека и основных свобод и их осуществлению, развитию контактов между людьми и решению других связанных с этим вопросов гуманитарного характера государства-участники пришли к согласию относительно следующего:

I

1. Государства-участники выражают свою убежденность в том, что защита и поощрение прав человека и основных свобод является одной из основополагающих целей правления, и подтверждают, что признание этих прав и свобод является основой свободы, справедливости и мира.
2. Они преисполнены решимости поддерживать и развивать эти принципы справедливости, которые составляют основу правового государства. Они считают, что правовое государство означает не просто формальную законность, которая обеспечивает регулярность и последовательность в достижении и поддержании демократического порядка, но и справедливость, основанную на признании и полном принятии высшей ценности человеческой личности и гарантируемую учреждениями, образующими структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение.
3. Они подтверждают, что демократия является неотъемлемым элементом правового государства. Они признают важность плюрализма в отношении политических организаций.

5. Они торжественно заявляют, что к числу элементов справедливости, которые существенно необходимы для полного выражения достоинства, присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех людей, относятся следующие:
...
5.7 - права человека и основные свободы будут гарантироваться законом и соответствовать обязательствам по международному праву;

5.9 - все люди равны перед законом и имеют право без какой бы то ни было дискриминации на равную защиту со стороны закона. В этой связи закон запрещает любую дискриминацию и гарантирует всем лицам равную и эффективную защиту от дискриминации по какому бы то ни было признаку;
5.10 - каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой защиты против административных решений, с тем чтобы гарантировалось уважение основных прав и обеспечивалось не нанесение ущерба правовой системе;
5.11 - административные решения, направленные против какого-либо лица, будут полностью обоснованными и должны, как правило, содержать указание на имеющиеся обычные средства правовой защиты;
5.12 - независимость судей и безпристрастное функционирование государственной судебной службы обеспечиваются;
5.13 - независимость адвоката признается и защищается, в частности в том что касается условий их приема на работу и практики;
5.14 - нормы, касающиеся уголовного процесса, будут содержать четкое определение компетенции в отношении разбирательства и мер, которые предшествуют и сопровождают такое разбирательство;
5.15 - каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо имеет право, с тем чтобы можно было вынести решение относительно законности его ареста или задержания, быть в срочном порядке доставленным судье или другому должностному лицу, уполномоченному законом осуществлять такую функцию;
5.16 - каждый человек имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и открытое разбирательство компетентным, независимым и бепристрастным судом, созданным на основании закона;
5.17 - любое лицо, преследуемое в судебном порядке, имеет право защищать себя лично или без промедления через посредство выбранного им самим защитника, или, если это лицо не располагает достаточными средствами для оплаты услуг защитника, на безвозмездное получение таких услуг, когда этого требуют интересы правосудия;
5.18 - никто не будет обвинен, судим или осужден за какое-либо уголовное преступление, если только оно не предусмотрено законом, который ясно и четко определяет элементы этого преступления;
5.19 - каждый считается невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону;
5.20 - считая важным вклад международно-правовых инструментов в области прав человека в обеспечение верховенства закона на национальном уровне, государства-участники подтверждают, что они рассмотрят вопрос о присоединении к Международному пакту о гражданских и политических правах, к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и к другим соответствующим международно-правовым инструментам, если они еще не сделали этого;
5.21 - с тем чтобы дополнить внутренние меры правовой защиты и лучше обеспечивать уважение государствами-участниками принятых на себя международных обязательств, государства-участники рассмотрят вопрос о присоединении к региональной или универсальной международной конвенции, касающейся защиты прав человека, такой как Европейская конвенция о правах человека или Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, которые предусматривают процедуры правовой защиты отдельных лиц в международных органах.

7. Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-участники:
7.1 - проводят свободные выборы с разумной периодичностью, как это установлено законом;
7.2 - допускают, чтобы все мандаты, по крайней мере в одной палате национального законодательного органа, были объектом свободной состязательности кандидатов в ходе всенародных выборов;
7.3 - гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное избирательное право;
7.4 - обеспечивают, чтобы голосование проводилось тайно или применялась равноценная процедура свободного голосования и чтобы подсчет голосов и сообщение о нем были честными, а официальные результаты были опубликованы;
7.5 - уважают право граждан добиваться политических или государственных постов в личном качестве или в качестве представителей политических партий или организаций без дискриминации;
7.6 - уважают право отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях полной свободы свои политические партии или другие политические организации и предоставляют таким политическим партиями организациям необходимые юридические гарантии, позволяющие им соревноваться друг с другом на основе равенства перед законом и органами власти;
7.7 - обеспечивают, чтобы закон и государственная политика допускали проведение политических кампаний в атмосфере свобод и честности, в которой никакие административные действия, насилие или запугивание не удерживали бы партии и кандидатов от свободного изложения своих взглядов и оценок, а также не мешали бы избирателям знакомиться с ними и обсуждать их или голосовать свободно, не опасаясь наказания;
7.8 - обеспечивают, чтобы не устанавливались какие-либо юридические или административные барьеры для бесзпрепятственного доступа к средствам массовой информации на недискриминационной основе для всех политических группировок и отдельных лиц, желающих принять участие в избирательном процессе;
7.9 - обеспечивают, чтобы кандидаты, получившие необходимое число голосов, определенное законом, надлежащим образом вступали в должность и могли оставаться в должности до истечения срока своих полномочий или до их прекращения иным образом, который регулируется законом в соответствии с демократическими парламентскими и конституционными процедурами.
8. Государства-участники, считают, что присутствие наблюдателей, как иностранных, так и национальных, может повысить авторитетность избирательного процесса для государств, в которых проводятся выборы. Поэтому они приглашают наблюдателей от любых других государств-участников СБСЕ и любых соответствующих частных учреждений и организаций, которые пожелают этого, наблюдать за ходом их национальных выборов в объеме, допускаемом законом. Они также будут стремиться содействовать такому же доступу к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне. Такие наблюдатели будут брать на себя обязательство не вмешиваться в избирательный процесс.

II

9. Государства-участники подтверждают, что:
9.1 - каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения, включая право на общение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных властей и независимо от государственных границ. Осуществление этого права может быть предметом лишь таких ограничений, которые предписаны законом и соответствуют международным стандартам. В частности, не будет установлено никаких ограничений на доступ к средствам для размножения документов всех видов и на их использование при соблюдении, тем не менее, прав, касающихся интеллектуальной собственности, включая авторское право;
9.2 - каждый человек имеет право на мирные собрания и демонстрации. Любые ограничения, которые могут быть установлены в отношении осуществления эти прав, предписываются законом и соответствуют международным стандартам;
...
9.4 - каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или веру как индивидуально, так и совместно с другими, публично или частным образом путем отправления культа, обучения и выполнения религиозных и ритуальных обрядов. Осуществление этих прав подлежит лишь таким ограничениям, которые предписаны законом и соответствуют международным стандартам;
...
9.6 - каждый человек имеет право на мирное использование своей собственности, индивидуально либо совместно с другими. Никто не может быть лишен своей собственности, за исключением случаев, определяемых общественными интересами, и на условиях, предусмотренных законом и соответствующих международным обязательствам и обязательствам по международному праву.
10. Подтверждая свое обязательство эффективно обеспечивать право отдельного лица знать права человека и основные свободы и поступать в соответствии с ними и самостоятельно или совместно с другими вносить активный вклад в их развитие и защиту, государства-участники заявляют о своем обязательстве:
10.1 - уважать право каждого, самостоятельно или совместно с другими, запрашивать, получать и передавать свободно мнения и информацию о правах человека и основных свободах, включая право распространять и публиковать такие мнения и информацию;
10.2 - уважать право каждого, самостоятельно или совместно с другими, изучать и обсуждать вопросы соблюдения прав человека и основных свобод и готовить и обсуждать соображения относительно улучшения защиты прав человека и более совершенных средств обеспечения соблюдения международных стандартов в области прав человека;
10.3 - обеспечивать, чтобы отдельным лицам было разрешено осуществлять право на ассоциацию, включая право создавать, присоединяться и эффективно участвовать в деятельности неправительственных организаций, которые стремятся поощрять и защищать права человека и основные свободы, включая профсоюзы и группы по наблюдению за соблюдением прав человека;
10.4 - разрешать членам таких групп и организаций иметь безпрепятственный доступ и поддерживать связь с подобными органами в своих странах и за их пределами и с международными организациями, обмениваться мнениями, поддерживать контакты и сотрудничать с такими группами и организациями и испрашивать, получать и использовать с целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод добровольные финансовые взносы из национальных и международных источников, как это предусматривается законом.
11. Государства-участники заявляют далее, что в случаях, когда, как утверждается, имело место нарушение прав человека и основных свобод, имеющиеся эффективные средства правовой защиты включают:
11.1 - право отдельного лица запрашивать и получать адекватную юридическую помощь.
11.2 - право отдельного лица запрашивать и получать помощь от других в защите прав человека и основных свобод и помогать другим в защите прав человека и основных свобод;
11.3 - право отдельных лиц или групп, действующих от их имени, поддерживать связь с международными органами, наделенными компетенцией получать и рассматривать информацию, касающуюся утверждений о нарушении прав человека.
12. Государства-участники, желая обеспечить большую открытость в выполнении обязательств, взятых на себя в разделе о человеческом измерении СБСЕВенского Итогового документа, постановляют принять в качестве меры по укреплению доверия присутствие наблюдателей, направляемых государствами-участниками, и представителей неправительственных организаций и других заинтересованных лиц на судебных процессах, как это предусматривается в национальном законодательстве и международном праве; при этом понимается, что судебные процессы могут быть закрытыми (incamera) лишь при наличии обстоятельств, предписанных законом и соответствующих обязательствам по международному праву и международным обязательствам.
13. Государства-участники принимают решение уделять особое внимание признанию прав ребенка, его гражданских прав и личных свобод, его экономических, социальных и культурных прав и его права на особую защиту от всех видов насилия и эксплуатации. Они рассмотрят вопрос о присоединении, если они еще не сделали этого, к Конвенции о правах ребенка, которая была открыта для подписания государствами 26 января 1990 года. Они признают в своем внутреннем законодательстве права ребенка, зафиксированные в международных соглашениях, сторонами которых они являются.
14. Государства-участники соглашаются поощрять создание в своих странах условий для обучения студентов и учащихся из других государств-участников, включая лиц, проходящих профессионально-техническую подготовку. Они также соглашаются содействовать поездкам молодежи из своих стран для получения образования в других государствах-участниках и в этих целях поощрять заключение, где это необходимо, двусторонних и многосторонних соглашений между их соответствующими правительственными учреждениями, организациями и учебными заведениями.
15. Государства-участники будут действовать таким образом, чтобы облегчать передачу осужденных лиц и побуждать те государства-участники, которые не являются сторонами Конвенции о передаче осужденных лиц, подписанной в Страсбурге 21 ноября 1983года, рассмотреть вопрос о присоединении к этой Конвенции.
16. Государства-участники:
16.1 - подтверждают свое обязательство запретить пытки и другие жестокие, безчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, принять эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предотвращения такой практики и наказания за нее, защищать отдельных лиц от какой-либо психиатрической или иной медицинской практики, которая нарушает права человека и основные свободы, и принять эффективные меры для предотвращениятакой практики и наказания за нее;
16.2 - намереваются в срочном порядке рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции против пыток и других жестоких, безчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, если они еще не сделали этого, и признании компетенции Комитета против пыток в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции и снятии оговорок относительно компетенции Комитета в соответствии со статьей 20;
16.3 - подчеркивают, что никакие исключительные обстоятельства, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток;
16.4 - будут обеспечивать, чтобы образование и информация относительно запрещения пыток полностью включались в подготовку работников гражданских и военных правоохранительных органов, медицинского персонала, государственных служащих и других лиц, которые могут иметь дело с содержанием под стражей, ведением допроса или обращением с любым лицом, подвергшимся какой-либо форме ареста, задержания или тюремного заключения;
16.5 - будут систематически рассматривать правила, инструкции, методы и практику ведения допроса, а также условия содержания под стражей и обращения с лицами, подвергшимися какой-либо форме ареста, задержания или тюремного заключения на любой территории под их юрисдикцией, с тем чтобы не допустить каких-либо случаев пыток;
16.6 - будут в первоочередном порядке принимать для рассмотрения и проведения надлежащих действий, отвечающих согласованным мерам и процедурам эффективного выполнения обязательств, относящихся к человеческому измерению СБСЕ, любые случаи пыток и других безчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, о которых им стало известно по официальным каналам или из какого-либо иного надежного источника информации;
16.7 - будут действовать при том понимании, что сохранение и гарантия жизни и безопасности любого лица, подвергающегося какой-либо форме пыток и других безчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания, будут единственным критерием при определении срочности и первоочередности при применении надлежащих средств для исправления положения; и поэтому рассмотрение любых случаев пыток и других безчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в рамках любого другого международного органа или механизма не может служить основанием для того, чтобы воздержаться от рассмотрения и проведения надлежащих действий в соответствии с согласованными мерами и процедурами эффективного выполнения обязательств, относящихся к человеческому измерению СБСЕ.
17. Государства-участники:
17.1 - напоминают о принятом по Венскому Итоговому документу обязательстве оставить вопрос о смертной казни на рассмотрении и сотрудничать в рамках соответствующих международных организаций;
17.2 - напоминают в этом контексте о принятии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1989 года второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, имеющего целью отмену смертной казни;
17.3 - отмечают ограничения и гарантии в отношении применения смертной казни, которые были приняты международным сообществом, в частности в статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах;
17.4 - отмечают положения шестого Протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающиеся отмены смертной казни;
17.5 - отмечают принятые в последнее время рядом государств-участников меры по отмене смертной казни;
17.6 - отмечают деятельность некоторых неправительственных организаций по вопросу о смертной казни;
17.7 - будут обмениваться информацией в рамках Конференции по человеческому измерению по вопросу об отмене смертной казни и продолжать рассматривать этот вопрос;
17.8 - будут предоставлять общественности информацию относительно применения смертной казни.
18. Государства-участники:
18.1 - отмечают, что Комиссия по правам человека Организации Объединенных Наций признала право каждого отказываться от военной службы по убеждениям совести;
18.2 - отмечают меры, принятые в последнее время рядом государств-участников, с тем чтобы разрешать освобождать от обязательной военной службы на основании отказа по убеждениям совести;
18.3 - отмечают деятельность некоторых неправительственных организаций в связи с отказом от обязательной военной службы по убеждениям совести;
18.4 - соглашаются рассмотреть вопрос о введении, где это еще не было сделано, различных форм альтернативной службы, которые совместимы с мотивами отказа по убеждениям совести, причем такие формы альтернативной службы в принципе не будут связаны со службой в боевых частях или будут иметь гражданский характер, будут общественно полезными и не будут носить характера какого-либо наказания;
18.5 - сделать информацию по этому вопросу доступной общественности;
18.6 - оставят на рассмотрении в рамках Конференции по человеческому измерению соответствующие вопросы, связанные с освобождением об обязательной военной службы, где таковая существует, отдельных лиц на основании отказа от службы в вооруженных силах по убеждениям совести и будут обмениваться информацией по этим вопросам.
19. Государства-участники подтверждают, что более свободное передвижение и контакты между их гражданами имеют важное значение в контексте защиты и развития прав человека и основных свобод. Они будут обеспечивать, чтобы их политика в отношении въезда на их территории в полной мере соответствовала целям, изложенным в соответствующих положениях Заключительного акта, Мадридского Итогового документа и венского Итогового документа. Подтверждая свою решимость не отступать от обязательств, содержащихся в документах СБСЕ, они обязуются полностью выполнять и совершенствовать нынешние обязательства в области контактов между людьми, в том числе на двусторонней и многосторонней основе. В этом контексте они будут:
19.1 - стремиться осуществлять процедуры въезда на их территории, включая выдачу виз, паспортный и таможенный контроль, добросовестно и без неоправданных задержек. Там, где это необходимо, они будут сокращать сроки принятия решений о выдаче виз, а также упрощать практику и сокращать административные требованияв отношении ходатайств о получении виз;
19.2 - обеспечивать при рассмотрении ходатайств о получении виз, чтобы этот процесс проходил как можно быстрее для того, чтобы, в частности, должным образом учитывались важные семейные,личные или профессиональные соображения, особенно в случаях срочного гуманитарного характера;
19.3 - стараться там, где это необходимо, снижать сборы, связанные с ходатайствами о выдаче виз до самого низкого возможного уровня.
20. Заинтересованные государства-участники будут консультироваться и, где это целесообразно, сотрудничать при рассмотрении проблем, которые могут возникнуть в результате возросшего передвижения людей.
21. Государства-участники рекомендуют рассмотреть на следующей встрече СБСЕ в Хельсинки вопрос о целесообразности проведения совещания экспертов по консульской тематике.
22. Государства-участники подтверждают, что защита и поощрение прав рабочих-мигрантов имеют свое человеческое измерение. В этом контексте они:
22.1 - соглашаются, что защита и поощрение прав рабочих-мигрантов является задачей всех государств-участников и как таковые они должны рассматриваться в рамках процесса СБСЕ;
22.2 - подтверждают свое обязательство полностью обеспечивать в своем внутреннем законодательстве права рабочих-мигрантов, предусмотренные международными соглашениями, участниками которых они являются;
22.3 - считают, что в будущих международных инструментах, касающихся прав рабочих-мигрантов, они должны учитывать тот факт, что данный вопрос важен для них всех;
22.4 - выражают свою готовность изучить на будущих совещаниях СБСЕ соответствующие аспекты дальнейшего поощрения прав рабочих-мигрантов и их семей.
23. Государства-участники подтверждают выраженную ими в венском Итоговом документе убежденность в том, что поощрение экономических, социальных и культурных прав, а также гражданских и политических прав имеет первостепенное значение для обеспечения человеческого достоинства и реализации законных чаяний каждого человека. Они также подтверждают принятое ими в Документе Боннской Конференции по экономическому сотрудничеству в Европе обязательство относительно содействия поощрению социальной справедливости и улучшения условий жизни и труда. В контексте продолжения своих усилий в целях постепенного достижения полной реализации экономических, социальных и культурных прав всеми надлежащими способами они будут уделять особое внимание проблемам в области занятости, обеспечения жильем, социального обеспечения, здравоохранения, образования и культуры.
24. Государства-участники будут обеспечивать , чтобы осуществление всех прав человека и основных свобод, изложенных выше, не могло быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом и соответствуют их обязательствам по международному праву, в частности по Международному пакту о гражданских и политических правах, и их международными обязательствами, в частности по Всеобщей декларации прав человека. Эти ограничения носят характер исключений. Государства-участники будут обеспечивать, чтобы этими ограничениями не злоупотребляли и чтобы они применялись не произвольно, а так, чтобы обеспечивалось эффективное осуществление этих прав.
Любое ограничение прав и свобод в демократическом обществе должно быть увязано с одной из целей применяемого закона и должно быть строго соразмерно предназначению этого закона.
25. Государства-участники подтверждают, что любое отступление от обязательств, относящихся к правам человека и основным свободам, в условиях чрезвычайного положения должно оставаться строго в пределах, предусмотренных международным правом, в частности соответствующими международными инструментами, участниками которых они являются, особенно в том что касается прав, от которых не может быть отступлений. Они также подтверждают, что:
25.1 - меры, представляющие собой отступление от таких обязательств, должны приниматься в строгом соответствии с процедурными требованиями, изложенными в этих инструментах;
25.2 - введение чрезвычайного положения должно быть объявлено официально, публично и в соответствии с положениями, закрепленными законом;
25.3 - меры, представляющие собой отступление от обязательств, будут строго ограничиваться рамками, которых требует острота положения;
25.4 - такие меры не повлекут за собой дискриминации исключительно на основе расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, религии, социального происхождения или принадлежности; к меньшинству.

III

26. Государства-участники признают, что жизнеспособная демократия зависит от существования как составной части национальной жизни демократических ценностей и практики, а также широкого круга демократических институтов. Они будут поэтому поощрять, облегчать и, там где это целесообразно, поддерживать совместные практические усилия и обмен информацией, идеями и опытом между ними и в рамках прямых контактов и сотрудничества между отдельными лицами, группами и организациями в областях, включающих следующее:
- конституционные право, реформы и развитие,
- законодательство о выборах, проведении выборов и наблюдении за ними,
- создание судов и правовых систем и управление ими,
- развитие безпристрастной и эффективной государственной службы, в рамках которой прием на работу и продвижение по службе основываются на системе учета личных достоинств работников,
- проведение законов в жизнь,
- местное управление и децентрализация,
- доступ к информации и обеспечение конфиденциальности,
- формирующиеся политические партии и их роль в плюралистических обществах,
- свободные и независимые профсоюзы,
- кооперативные движения,
- развитие других форм свободной ассоциации и групп, преследующих общественные интересы,
- журналистику, независимые средства массовой информации, интеллектуальную и культурную жизнь,
- преподавание знаний о демократических ценностях, институтах и практике в учебных заведениях, а также обеспечение атмосферы свободного познания.
Такие усилия могут охватывать спектр сотрудничества в рамках человеческого измерения СБСЕ, включая обучение, обмен информацией, книгами и учебными материалами, совместные программы и проекты, научные и профессиональные обмены и конференции, стипендии, субсидии на научные исследования, предоставление экспертных знаний и консультативных услуг, деловые и научные контакты и программы.
27. Государства-участники будут также содействовать созданию и укреплению независимых национальных институтов в области прав человека и верховенства закона, которые могут также выступать в качестве центров координации и сотрудничества между такими институтами в государствах-участниках. Они предлагают поощрять сотрудничество между парламентариями государств-участников, в том числе через существующие межпарламентские ассоциации и, в частности, через совместные комиссии, телевизионные дебаты с участием парламентариев, встречи и обсуждения за "круглым столом". Они будут также поощрять существующие учреждения, такие как организации системы Организации Объединенных Наций и Совет Европы, к продолжению и расширению начатой ими работы в этой области.
28. Государства-участники признают важный опыт Совета Европы в области прав человека и основных свобод и соглашаются изучить дальнейшие пути и средства, позволяющие Совету Европы внести свой вклад в человеческое измерение СБСЕ. Они соглашаются, что характер этого вклада мог бы быть изучен в дальнейшем на одном из будущих форумов СБСЕ.
29. Государства-участники рассмотрят идею созыва совещания или семинара экспертов для рассмотрения и обсуждения мер сотрудничества по сохранению и развитию жизнеспособных демократических институтов в государствах-участниках, включая сравнительное изучение законодательства в государствах-участниках в области прав человека и основных свобод, с использованием, в частности, опыта, накопленного в этой области Советом Европы, и деятельности Комиссии "Демократия через закон".

IV

30. Государства-участники признают, что вопросы, относящиеся к национальным меньшинствам, могут быть удовлетворительным образом решены только в демократических политических рамках, основанных на верховенстве закона, в условиях функционирования независимой судебной системы. Эти рамки гарантируют полное уважение прав человека и основных свобод, равные права и положение всех граждан, свободное выражение всех их и законных интересов и чаяний, выполнение правовых норм, ставящих эффективные препятствия на пути злоупотребления государственной властью, политический плюрализм и социальную терпимость.
Они также признают важную роль неправительственных организаций, включая политические партии, профсоюзы, организации по правам человека и религиозные группы, в поощрении терпимости, культурного многообразия и в решении вопросов, относящихся к национальным меньшинствам.
Они далее подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащихк национальным меньшинствам, как части общепризнанных прав человека, является существенным фактором мира, справедливости, стабильности и демократии в государствах-участниках.
31. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом.
Государства-участники примут, в случае необходимости, специальные меры с целью гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, полное равенство с другими гражданами в осуществлении прав человека и основных свобод и пользовании ими.
32. Принадлежность лица к национальному меньшинству является предметом его личного выбора, и никакие неблагоприятные последствия не могут возникать из осуществления такого выбора.
Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. В частности, они имеют право:
32.1 - свободно пользоваться своим родным языком в личной и общественной жизни;
32.2 - создавать и поддерживать свои собственные образовательные, культурные и религиозные учреждения, организации или ассоциации, которые могут искать добровольную финансовую и другую помощь, а также государственную поддержку в соответствии с национальным законодательством;
32.3 - исповедовать свою религию, в том числе приобретать, обладать и использовать религиозные материалы и осуществлять религиозную деятельность в области образования на своем родном языке;
32.4 - устанавливать и поддерживать безпрепятственные контакты между собой в пределах своей страны, а также через границы с гражданами других государств, с которыми они имеют общее этническое или национальное происхождение, культурное наследие или религиозные верования;
32.5 - распространять информацию, иметь доступ к ней и обмениваться информацией на своем родном языке;
32.6 - создавать и поддерживать организации или ассоциации в пределах своей страны и участвовать в деятельности международных неправительственных организаций.
Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осуществлять свои права и пользоваться ими на индивидуальной основе, а также совместно с другими членами своей группы. Для лица, принадлежащего к национальному меньшинству, не может возникать никаких неблагоприятных последствий по причине осуществления или неосуществления любого из таких прав.
33. Государства-участники будут защищать этническую, культурную,языковую и религиозную самобытность национальных меньшинств на своей территории и создавать условия для поощрения этой самобытности. Они будут принимать необходимые меры с этой целью после проведения надлежащих консультаций, включая контакты с организациями или ассоциациями таких меньшинств, в соответствии с процедурой принятия решений каждого государства.
Любые такие меры будут соответствовать принципам равенства и недискриминации в отношении других граждан соответствующих государств-участников.
34. Государства-участники будут стремиться гарантировать, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, вне зависимости от необходимости изучать официальный язык или официальные языки соответствующего государства, имели надлежащие возможности для обучения своему родному языку или на своем родном языке, а также, там где это возможно и необходимо, для его использованияв государственных органах в соответствии с применяемым национальным законодательством.
В контексте преподавания истории и культуры в учебных заведениях они также будут учитывать историю и культуру национальных меньшинств.
35. Государства-участники будут уважать право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на эффективное участие в государственных делах, включая участие в делах, относящихся к защите и поощрению самобытности таких меньшинств.
Государства-участники отмечают усилия, предпринятые с целью защиты и создания условий для поощрения этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности определенных национальных меньшинств путем создания в качестве одного из возможных средств для достижения этих целей, в соответствии с политикой заинтересованного государства, надлежащих местных или автономных органов управления, отвечающих конкретным историческим и территориальным условиям таких меньшинств.
36. Государства-участники признают особую важность развития конструктивного сотрудничества между ними по вопросам национальных меньшинств. Такое сотрудничество имеет своей целью содействие взаимопониманию и доверию, дружественным и добрососедским отношениям, международному миру, безопасности и справедливости.
Каждое государство-участник будет содействовать климату взаимного уважения, понимания, сотрудничества и солидарности между всеми лицами, проживающими на его территории, без различия этнического или национального происхождения или религии и будут поощрять решение проблем с помощью диалога, основанного на принципах верховенства закона.
37. Ни одно из этих положений не может толковаться как подразумевающее какое-либо право заниматься любой деятельностью или осуществлять любое действие вопреки целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, другим обязательствам по международному праву или положению Заключительного акта, включая принцип территориальной целостности государств.
38. Государства-участники в своих усилиях по защите и поощрению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, будут в полной мере соблюдать свои обязательства согласно существующим конвенциям по правам человека и другим соответствующим международным инструментам и рассмотрят вопрос о присоединении к соответствующим конвенциям, если они этого еще не сделали, включая конвенции, предусматривающие право отдельных лиц на жалобу.
39. Государства-участники будут тесно сотрудничать в компетентных международных организациях, членами которых они являются, включая Организацию Объединенных Наций и, в соответствующих случаях, Совет Европы, с учетом проводимой ими работы в отношении вопросов, касающихся национальных меньшинств.
Они рассмотрят вопрос о созыве совещания экспертов для всестороннего обсуждения вопроса о национальных меньшинствах.
40. Государства-участники четко и безоговорочно осуждают тоталитаризм, расовую и этническую ненависть, антисемитизм, ксенофобию и дискриминацию против кого бы тот ни было, а также преследование по религиозным и идеологическим мотивам. В этом контексте они также
признают особые проблемы роман (цыган).
Они заявляют о своем твердом намерении активизировать усилия по борьбе с этими явлениями во всех их формах и поэтому:
40.1 - будут принимать эффективные меры, включая, в соответствии с их конституционными системами и их международными обязательствами, принятие таких законов, которые могут быть необходимы для обеспечения защиты от любых актов, которые представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной дискриминации, враждебности или ненависти, включая антисемитизм;
40.2 - возьмут на себя обязательство принять надлежащие и соответствующие меры для защиты лиц или групп, которые могут подвергаться угрозам или актам дискриминации, враждебности или насилия в результате из расовой, этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности, и для защиты их собственности;
40.3 - будут принимать эффективные меры, в соответствии с их конституционными системами, на национальном, региональном и местном уровнях для содействия взаимопониманию и терпимости, особенно в областях образования, культуры и информации;
40.4 - будут стремиться обеспечивать, чтобы в рамках задач по образованию уделялось особое внимание проблеме расовых предрассудков и ненависти и укреплению уважения к различным цивилизациям и культурам;
40.5 - будут признавать право каждого лица на эффективные средства правовой защиты и будут стремиться признавать, в соответствии с национальным законодательством, право заинтересованных лиц и групп выступать с жалобами и поддерживать жалобы по поводу актов дискриминации, включая акты расизма и ксенофобии;
40.6 - рассмотрят вопрос о присоединении, если они этого еще не сделали, к международным инструментам, в которых рассматривается проблема дискриминации, и будут обеспечивать полное выполнение взятых по ним обязательств, включая обязательства, касающиеся представления периодических докладов;
40.7 - рассмотрят также вопрос о признании тех международных механизмов, которые позволяют государствам и отдельным лицам направлять сообщения, касающиеся дискриминации, в международные органы.

V

41. Государства-участники подтверждают свою приверженность человеческому измерению СБСЕ и подчеркивают его важность как составной части сбалансированного подхода к безопасности и сотрудничеству в Европе. Они согласны в том, что Конференция по человеческому измерению СБСЕ и механизм человеческого измерения, как они определены в разделе о человеческом измерении СБСЕ венского Итогового документа, продемонстрировали свою ценность как методы продвижения их диалога и сотрудничества и содействия решению соответствующих конкретных вопросов. Они выражают свою убежденность в том, что эти методы должны получить свое продолжение и развитие как составная часть углубляющегося процесса СБСЕ.
42. Государства-участники признают необходимость дальнейшего повышения эффективности процедур, как они определены в пунктах 1-4 раздела о человеческом измерении СБСЕвенского Итогового документа, и с этой целью постановляют:
42.1 - давать в как можно более короткие сроки, но не позднее чем через четыре недели, письменные ответы на запросы об информации и на представления, сделанные им в письменном виде другими государствами-участниками в соответствии с пунктом 1;
42.2 - что двусторонние встречи, предусмотренные пунктом 2,будут проводиться по возможности скорее, как правило, в течение трех недель со дня представления запроса;
42.3 - воздерживаться в ходе двусторонних встреч, проводимых в соответствии с пунктом 2, от постановки вопроса о ситуациях и случаях, не связанных с предметом этих встреч, если только обе стороны не договорятся об этом.
43. Государства-участники изучили практические предложения о новых мерах, направленных на улучшение выполнения обязательств, относящихся к человеческому измерению СБСЕ. В этой связи они рассмотрели предложения, касающиеся направления наблюдателей для изучения ситуаций и конкретных случаев, назначения докладчиков для проведения расследования и внесения предложений относительно соответствующих решений, создания Комитета по человеческому измерению СБСЕ, расширения участия отдельных лиц, организаций и учреждений в механизме человеческого измерения и развития двусторонних и многосторонних усилий с целью содействия решению соответствующих вопросов.
Они решают продолжить всестороннее обсуждение на последующих соответствующих форумах СБСЕ этих и других предложений, направленных на укрепление механизма человеческого измерения, и рассмотреть вопрос о принятии, в контексте дальнейшего развития процесса СБСЕ, надлежащих новых мер. Они согласны в том, что эти меры должны способствовать достижению дальнейшего эффективного прогресса, содействовать предотвращению конфликтов и доверию в области человеческого измерения СБСЕ.
44. Представители государств-участников выражают свою глубокую признательность народу и правительству Дании за прекрасную организацию Копенгагенского совещания и за сердечное гостеприимство, оказанное делегациям, которые участвовали в Совещании.
45. В соответствии с положениями относительно Конференции по человеческому измерению СБСЕ, содержащимися в Итоговом документе Венской встречи, третье совещание Конференции будет проходить в Москве с 10 сентября по 4 октября 1991 года.